På måndag, den 5 maj, kallar Mörrum till presskonferens och presenterar något synnerligen högintressant.

Nej, det rör sig inte om någon meriterad supervärvning, det rör sig om något betydligt viktigare och mer långsiktigt än så.

En insikt i värdena som det egna varumärket genererar.

Mörrum har nämligen tagit steget och gjort vad så många andra klubbar i Hockeyettan borde göra, nämligen tagit ett kliv utanför den egna verksamheten, lagt örat mot rälsen och på allvar tagit tag i frågan vad det är man egentligen kommunicerar och hur man uppfattas av omgivningen.

Man har i samarbete med en extern aktör analyserat sitt eget varumärke.

Jag kan inte annat än applådera initiativet och dunka klubbens styre med björnlabben i ryggen.

Hockeyettan är en serie med gigantisk potential som nästan helt och hållet går förlorad i intet eftersom aktörerna är alldeles för dåliga på att kommunicera och har alldeles för dålig förståelse för vad som bör kommuniceras.

Istället för den spirande och inkomstbringande produkt det borde kunna vara är det ett gytter av dåliga hemsidor med bristfällig info och undermåligt språkbruk. Det är ett oorganiserat kaos av missriktad kommunikation och varumärken som signalerar medelmåttighet och lite ”töntighet” snarare än något fräckt och starkt och framåtskridande.

Detta rent generellt talat naturligtvis. Med 48 klubbar inblandade är det fullt logiskt att många ligger på helt olika plan vad gäller proffsighet i den här typen av frågor.

Men min generella uppfattning efter en lång rad år av flitig bevakning av serienivån är att Hockeyettans klubbar får ut alldeles för lite i förhållande till den produkt man faktiskt sitter på enbart för att man inte har tillräckligt god förståelse av sin egen verksamhet i förhållande till omvärlden.

Ur den aspekten är det Mörrum har gjort väldigt viktigt. Man har tagit hjälp av en extern firma som får analysera och gå på djupet med hur omvärlden uppfattar Mörrum Hockey. Utifrån det resultatet har man sedan naturligtvis ett utmärkt underlag att utgå ifrån när man ska profilera sig och kommunicera med sin omgivning.

Bland det underlag som plockats fram finns en mängd djupintervjuer där nyckelpersoner i politiska positioner, näringsliv, media etcetera fått säga sitt på ett ganska öppenhjärtligt sätt. Jag finns med i det urvalet.

Tidigare under våren satt jag ner på ett intimt fik vid Regeringsgatan i hufvudstaden och samtalade i närmare en timme med Frans Fransson från Caddie Sports & Business. Vad som på ytan säkerligen kunde betraktas som ett ganska burdust hockeysnack ger garanterat en större förståelse för det vida begreppet av Mörrums varumärke när de viktigaste beståndsdelarna kokas ner till ett resultat tillsammans med alla andra uppgiftslämnares syn på Mörrum Hockey.

Jag kan peka på en lång rad både bra och fantastiskt dåliga grejer som föreningen gjort de senaste åren och som på ett påtagligt sätt påverkat den publika bilden av föreningen. Jag antar att många andra kunnat göra precis samma sak och jag är spänd av förväntan inför att få ta del av hur föreningen tagit till sig den information som samlats in.

Rätt använd är den här typen av information guld värd och ett viktigt redskap för Mörrum i sin fortsatta strävan att stärka varumärket.

Många fler borde ta efter laxarna och göra detsamma. Lära sig mer om sig själva och hur man uppfattas.

För det finns som sagt stor, riktigt stor, potential i Hockeyettan.