Sök
Nyheter
MJÖRNBERG: Förslaget skulle kunna sänka ligan

Det är inte långt kvar till det att framtidens serieupplägg ska klubbas igenom, men Hockeyettan har som bekant inte ställt sig bakom det presenterade förslaget. I remissvaret de nyligen skickade till förbundet konstaterar de att det skulle bli för dyrt. Alldeles för dyrt.

För några veckor sedan kunde ni läsa i allehanda media att organisationen Hockeyettan inte ställer sig bakom det serieförslag som ensamutredaren Ola Lundberg presenterat och att man efterfrågade en vidare utredning av just Hockeyettan för att hitta ett bättre upplägg.

Men varför?

Efter att ha lusläst remissvaret som organisationens styrelse lämnade till ishockeyförbundet kan jag konstatera att det är på ganska goda grunder som Hockeyettan uttrycker tveksamhet inför att det som ensamutredaren föreslår är särskilt lyckat i praktiken.

Det handlar så klart om ekonomi. På papperet är Ola Lundbergs förslag kittlande. I realiteten riskerar det att sänka många klubbar, kanske rent av ligan på sikt.

När Hockeyettan skriver om att de tycker att utredningen inte ”beaktar de kommersiella och ekonomiska perspektiven” handlar det i mångt och mycket om att det blir för dyrt. I sitt remissvar konstaterar de att analysen av hur det påverkar ekonomiskt och kommersiellt saknas.

Remissvaret har tagits fram efter att de många klubbarna i ligan kommit med sina synpunkter och i det stora hela är det två bärande punkter som Hockeyettan vänder sig emot.

* Tre grundserier med 12 lag i varje
Det finns som jag läser det inget motstånd för att banta ligan från dagens 46 ner till 36 så som ensamutredaren föreslår. Däremot upplevs det problematiskt med att ha tre serier med 12 lag i varje. Då handlar det naturligtvis om geografi och ekonomi i kombination. En söder- och en mellan-serie skulle nog inte vara några problem att lösa, men med bantat antal lag finns en överhängande risk att den norra serien skulle behöva hämta lag från norraste Norrland ner till Stockholm för att få ihop 12 stycken.

Det skulle bli dyrt för de deltagande lagen. Väldigt dyrt.

I sitt remissvar skriver Hockeyettan att 36 lag och tre serier absolut skulle kunna funka, men att det då måste finnas utrymme för att ha olika antal lag i serierna. Exempelvis 12-14 lag i serierna söderöver och 10-12 i den norra. Beroende på vilka föreningar som kvalificerar sig för spel i ligan. Ett annat exempel skulle kunna vara att fortsätta med fyra serier med påföljande Allettor så som det ser ut idag.

* Nej till Superettan
Samma sak här. Det blir helt enkelt alldeles för dyrt för klubbarna i Hockeyettan. Om 12 lag från norr till söder ska göra upp i en rak serie innebär det enorma resor och kostnader.

Man ska ha i åtanke att detta föreslås i en tid när det skramlas för att klubbarna ska ha råd att resa någon enstaka gång i playoff och där det blir totalt kaos när en match efter extraordinära omständigheter (som den mellan KRIF och Visby) måste spelas om på en annan dag och tid.

Det är ganska tydligt att Hockeyettan inte är redo för en nationellt heltäckande serie med resor och kostnader som i Hockeyallsvenskan. Speciellt som det inte finns några tv-pengar. Speciellt som majoriteten av alla spelare i ettan jobbar och därmed skulle behöva betydligt högre löner eller större ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Speciellt som det inte finns något som helst samband mellan att möta lag som reser långväga och större intäkter från publik etcetera. Snarare tvärtom.

Och kanske framförallt speciellt som de ekonomiska licenskraven bara kommer bli tuffare och tuffare på föreningarna framöver. Markant ökade kostnader samtidigt som de ekonomiska kraven blir hårdare. Det rimmar förstås inte så bra i en tredjeliga.

Däremot ska föras till protokollet att en mängd klubbar och ligan som helhet ställer sig bakom att licensreglerna ska följas. Man vill inte se fler dispenser och hårda tag som bara är hotelser på papper men aldrig genomförs i praktiken.

Det finns förstås fler detaljer i remissvaret, de flesta av dem påfallande kloka, men det är de ekonomiska och i förlängningen alltså kommersiella aspekterna som är avgörande för att Hockeyettan inte ställer sig bakom Ola Lundbergs förslag.

Om jag förstår saken rätt verkar det dock inte finnas särskilt mycket intresse från förbundet att utreda saken vidare så som Hockeyettan föreslagit. Tiden är för knapp.

Därför föreligger risken att det klubbas igenom. Med Superetta och tre 12-lagsserier och hela den ekonomiska ryggsäcken i ett välförpackat paket.

Det vore inte bra.

Det skulle kunna sänka många klubbar i Hockeyettan.

Kanske rent av hela ligan.

Den här artikeln handlar om: